Privacy

berbel Ablufttechnik GmbH is zich ten volle bewust van de relevantie van de bescherming van persoonsgegevens in het internet en ziet het als zijn taak, uw privésfeer op onze webpagina's te beschermen. berbel Ablufttechnik GmbH neemt zinvolle maatregelen om alle van onze online-bezoekers ontvangen gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik. Bovendien onderwerpen wij onze veiligheidsmaatregelen regelmatig aan een strenge controle. Wij hebben onderstaande richtlijnen opgesteld waarin vervat is op welke wijze wij gebruik maken van de gegevens die wij ontvangen van de bezoekers van onze webpagina's.

Welke informatie wordt door berbel Ablufttechnik GmbH verzameld?
Over het algemeen kunt u berbel Ablufttechnik GmbH in het internet voor informatie bezoeken zonder persoonlijke gegevens prijs te moeten geven. Soms verzoeken wij u echter om ons bepaalde gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en adres), zodat wij uw beweegredenen beter begrijpen en u attent kunnen maken op nieuwe producten die voor u misschien interessant zijn. Mogelijk registreert onze webserver ook de domeinnamen, maar niet de e-mailadressen van de bezoekers op onze webpagina's. Wij gebruiken de informatie om te kunnen volgen wie ons bezoekt en om de inhoud van onze webpagina's te verbeteren.

Hoe beschermt berbel Ablufttechnik GmbH uw persoonsgegevens?
Op de formulieren die u invult om contact op te nemen met onze bedrijfsafdelingen, wordt u mogelijk gevraagd om gevoelige informatie, bijvoorbeeld uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer of kredietkaartnummer. Als dat het geval is, neemt berbel Ablufttechnik GmbH alle economisch zinvolle stappen om een veilige verbinding met uw internetbrowser tot stand te brengen. Bij webpagina's van berbel Ablufttechnik GmbH die bedoeld zijn voor de bewerking van e-commerce-transacties, worden kredietkaartnummers alléén gebruikt voor de afhandeling van de betaling en niet aan derden doorgegeven. Wij willen u erop wijzen dat onze webpagina's ook links naar andere webpagina's bevatten die niet eigendom zijn van berbel Ablufttechnik GmbH. Weliswaar trachten wij, alleen links te leggen naar webpagina's die net als wij het recht op bescherming van de persoonsgegevens van de klanten eerbiedigen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan of voor de wijze waarop zij het recht op bescherming van persoonsgegevens hanteren.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens actualiseren?
U kunt ons helpen om de juistheid van uw gegevens te waarborgen, door berbel Ablufttechnik GmbH in te lichten over alle wijzigingen m.b.t. uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

Alle persoonsgebonden gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Bij de verzameling, bewerking en toepassing van deze en andere gegevens houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen van de Duitse privacywet en de Duitse wet op telecommunicatiediensten.

U kunt uw toestemming voor het gebruik, de verwerking en de overdracht van uw gegevens voor marketingdoeleinden op elk tijdstip schriftelijk herroepen door mededeling aan berbel Ablufttechnik GmbH, Sandkampstraße 100, D-48432 Rheine.

Google Analytics:
Deze webpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze webpagina wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Wij willen u erop wijzen dat onze webpagina Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“ werkt en dus IP-adressen alleen in afgekorte vorm verder worden verwerkt om een directe relatie met personen uit te sluiten. Door de IP-anonimisering te activeren op deze webpagina wordt uw IP-adres door Google daarvoor ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. overgedragen en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van berbel GmbH om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de webpagina-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het internetgebruik te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de software van uw browser zo in te stellen; we willen er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze webpagina in hun volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de door het cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de webpagina (incl. IP-adres) voor Google en de verwerking daarvan door Google verhinderen, door op de volgende link de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Klik alternatief voor deze browser-add-on of binnen browsers van mobiele apparatuur op deze link, om de registratie door Google Analytics binnen deze webpagina voortaan te verhinderen (de opt out werkt alleen voor deze browser en alleen voor dit domain). Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Verwijdert u uw cookies in deze browser, dan moet u deze link opnieuw aanklikken."