berbel VAN A TOT Z

Hier zijn vaktermen en wetenswaardigheden rondom berbel afzuigkappen en keukenventilatietechniek snel en begrijpelijk verklaard.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LUCHTAFVOER

De wasems worden door buizen met een diameter van 125 mm of 150 mm naar buiten geleidt. In het ideale geval sluit de berbel muurdoorvoer de verbinding van de buis met de buitenlucht af. Zo ontstaat een effectief en energiebesparend luchtafvoersysteem.

DIAMETER AFVOERKANAAL

Vermijd diameterverkleiningen van het afvoerkanaal. Afzuigkappen met afvoerkanalen die een diameter van 150 of 125 mm hebben, zijn voorzien van speciaal berekende en krachtige ventilatoren. Dienovereenkomstig hebben ze een ruim afvoerkanaal nodig. Versmallingen verminderen de luchtdoorvoer en verhogen het geluidsniveau. Mocht het ter plaatse onvermijdbaar zijn, dan dienst dit prestatieverlies tot een minimum beperkt te worden met een hybride actiefkoolfilter van berbel, omdat deze "opgestuwde lucht" verhindert.

AFSCHEIDING – BERBEL PRINCIPE

Voor de filterloze reiniging van de kookwasem heeft berbel de natuurkundige kracht van de centrifuge gebruikt. Daarbij wordt de door vet en oliepartikeltjes belaste kooklucht zeer sterk versneld en gericht in een boog geleid. De centrifugale kracht scheidt dan de lichtere lucht van de zwaardere vet- en oliepartikeltjes. Deze worden naar RVS opvangschalen getransporteerd. Na het koken gewoon openklappen en uitvegen. Nog nooit was de reiniging van opvangschalen zo hygiënisch! En het beste is: de kwaliteit van de luchtreiniging blijft jarenlang constant.

ACTIEFKOOL

De actiefkool berbel Pro Aktiv bindt geurtjes vanwege zijn structuur bijzonder efficiënt. Voor visliefhebbers is er een speciaal behandelde actiefkool met een hoger aandeel fosfor om ook intensieve visgeur het beste te binden. Het hoge percentage actiefkool en het grote oppervlak maken de berbel recirculatiefilters onverslaanbaar bij de geurbinding. Bij de berbel recirculatiefilters hoeft alleen het actiefkoolgranulaat vervangen te worden. Dat is voldoende voor ca. 350 bedrijfsuren, oftewel ca. 2-3 jaar.

BACKFLOW-TECHNOLOGIE

Bij schuinstaande glazen vlakken kunnen door het samenkomen van hete waterdamp met het koude decorglas condens en zelfs druppels ontstaan. De unieke berbel BackFlow-technologie voorkomt dit. Daarbij wordt een deel van de lucht aan de achterkant van de kap teruggeleid en weer over het glasfront geleid. Door deze secundaire ventilatie blijft het decoroppervlak steeds condensvrij en de wasem wordt gerichter naar de zuigopening geleid. Handig neveneffect van deze secundaire ventilatie is een bijzonder hoge efficiëntie bij de ontwaseming en dus een effectieve luchtreiniging.

CENTERFLOW-AFSCHEIDING

De nieuwe, ronde plaatsing van de centrifugale techniek werkt net als de BackFlow-technologie met een secundaire ventilatie. De naar buiten gerichte stromingskegel wordt bij het binnentreden van de wasem versterkt en nog gerichter en efficiënter opgenomen. Daarbij wordt een deel van de luchthoeveelheid naar het midden van de kap teruggeleid en uit een centrale afvoer in het midden naar buiten geblazen en in cirkels naar de rand geleid.

Voor een bijzonder hoge ontwasemings-efficiëntie en een uitgesproken effectieve luchtreiniging. (Momenteel wordt de CenterFlow-technologie bij de Skyline Round plafondkap met lift gebruikt.)

DAKDOORVOEREN

Ook dakdoorvoeren moeten qua diameter identiek zijn aan het luchtafvoerkanaal. Verminderingen van de diameter kunnen leiden tot aanzienlijk zuigkrachtverlies van de afzuigkap. Ventilatordakpannen van gebakken aardewerk zijn stromingstechnisch juist ongunstig, omdat ze een zeer hoge lucht-tegendruk kunnen opbouwen. Verder zijn ze meestal alleen in 100 of 125 mm diameter verkrijgbaar en dus niet aanbevelenswaardig. In het ideale geval wordt een instelklep gebruikt die tegen tocht en ongedierte beschermt. Bij gebruik van verticaal verlopende buizen dient voor de condensproblematiek een condenswaterafscheider ingebouwd te worden.

ISOLATIEWAARDE MUURDOORVOER

De isolatiewaarde wordt in W/m2K aangegeven. Deze waarde beschrijft de warmtedoorlaatcoëfficiënt in watt door een vast lichaam. De U-waarde wordt berekend door bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin (komt overeen met 1 °C) tussen binnen- en buitenvlak te meten, hoeveel warmte in één uur per vierkante meter bouwsubstantie naar buiten ontwijkt. Hoe kleiner deze waarde is, hoe beter het gebouw geïsoleerd is. De berbel muurdoorvoer behoort tot de weinige producten op de markt die excellente energiebesparing bereikt met een isolatiewaarde van 0,95 W/m2K.

PLAFONDKAP MET LIFTSYSTEEM

Normale plafondkappen bereiken vanwege een te grote afstand tot het kookveld onvoldoende afzuigkracht. Hier zijn de berbel plafondkappen met liftsysteem de ideale oplossing: Ze kunnen van het plafond via afstandsbediening naar het kookveld gehaald en op de optimale afstand geplaatst worden. Zo is een optimale efficiëntie bij ontwaseming gegarandeerd.

VLAKSCHERMKAP

Ze worden boven het kookveld (meestal een kookeiland) direct aan het plafond bevestigd en moeten met hun vlakke design zo onopvallend mogelijk in de ruimte passen. Daarbij moet wel worden bedacht dat kookvet en -olie niet kunnen opstijgen tot de vereiste hoogte van 1,50 m boven het kookveld (2,4 m, plafond- en 90 cm werkhoogte). De reden: de moleculen koelen onderweg af en dalen dan weer. Bij de gebruikelijke vlakschermkappen aan het plafond staat het design op de voorgrond, ten koste van de werking. Met de berbel plafondkappen met liftsysteem heeft u de optimale afstand voor een perfecte ontwaseming en als de kap niet nodig is, verplaatst die zich weer naar het plafond en het zicht is vrij.

DOWNDRAFT

Het begrip 'downdraft' staat voor uittrekbare kappen (deels met afstandsbediening) die achter het kookveld uit het werkblad omhoog komen. Ook hier geldt dat de kookwasems natuurkundig omhoog willen. Daarom buigt de tafelkap Moveline zich elegant over het kookveld heen, zodat het grootste deel van de kookwasem van de voorste zone opgevangen kan worden.

AFZUIGKAP

Een afzuigkap bevindt zich optimaal boven het kookveld en dient voor het afzuigen en filteren van wasems, die uit vetten en oliën bestaan. Gebruikelijke afzuigkappen bestaan uit één motor, een vetfilter, een verlichting, een bedieningseenheid en eventueel voor recirculatiemodus een actiefkoolfilter. berbel heeft de techniek van de afzuigkappen revolutionair veranderd: De kern vormt de centrifugale afscheiding, die voor meer veiligheid zorgt, simpeler te reinigen is en duurzaam een fluisterzacht bedrijf garandeert. Alternatieve begrippen voor afzuigkappen zijn afzuiginrichting, ontwaseming, wasemkap of dampafzuiger.

ECOSWITCH

Met EcoSwitch heeft berbel een techniek ontwikkeld, die een veelzijdig gebruik van de afzuigkap mogelijk maakt: In de zomer werkt hij in afvoermodus, in de winter in recirculatiemodus. Dit werkt dankzij het intelligente totaalsysteem van berbel. Het bestaat uit een actiefkoolfilter als hybdrideversie en met de berbel muurdoorvoer. Zo kunt u de bedrijfsmodus flexibel kiezen en aanpassen op de weer- en kooksituatie. Simpel te bedienen via de EcoSwitch-toets op het bedieningsveld van veel berbel afzuigkapmodellen.

EC-MOTOR

De EC-motor (electronic commutated) is een elektromechanische omvormer (elektrische machine) die elektrische energie omvormt in mechanische energie. In der berbel afzuigkappen worden EC-motoren gebruikt, omdat die bijzonder energiezuinig, duurzaam en zacht werken. EC-motoren zijn al standaard aanwezig in de meeste modellen van berbel en bij andere modellen op aanvraag in te bouwen (tegen meerprijs).

INBOUWKAP

Inbouwkappen bevinden zich in de bovenkast. De ventilatorbehuizing verdwijnt meestal subtiel achter het kruidenrekje. Bij het uittrekken van het profiel begint de inbouwkap te werken. Op deze wijze worden ook de voorste kookluchtjes goed opgenomen. Alternatief begrip is vlakschermkap.

EXTERNE VENTILATOR

Een kap met een externe ventilator heeft geen eigen motor. Deze is ofwel buiten aan de buitenmuur of als tussenventilator in het afvoerkanaal aangebracht. Zo kan het motorgeluid uit de keuken naar een aparte ruimte, bijv. de zolder, worden verbannen of direct naar buiten worden geleid. In de afzuigkap zelf bevindt zich dan geen motor meer omdat de externe ventilator, die direct tegen de buitenmuur zit, de wasem van daaruit uit de keuken naar buiten zuigt. De ventilator wordt bediend via het bedieningspaneel van de kap. Voor het gebruik binnen biedt berbel een berbel tussenventilator aan, resp. voor montage aan de buitengevel een berbel buitenventilator.

VETAFSCHEIDING

Beschrijft het proces van scheiding tussen lucht en olie- en vetpartikeltjes.

VETFILTER

Het vetfilter wordt in de gebruikelijke afzuigkap toegepast. Het zuivert de lucht van vetten en oliën. Vetfilters zijn er van metaal, papier of vlies. Afhankelijk van het gebruikte materiaal moet bij verzadiging van het vetfilter dit gereinigd worden, of zelfs compleet vervangen. Laboratoriumtests hebben bewezen dat ondanks regelmatige reiniging zich in het midden van de meerlaagse vetfilters bacteriën nestelen. Vetfilters kunnen bovendien met toenemende verzadiging steeds minder vet afscheiden en er worden stromingsweerstanden opgebouwd. De afzuigkap wordt daardoor luider en verbruikt meer energie, terwijl de vetafscheidingsgraad lager wordt. Bovendien hinderen deze filters ook bij regelmatige reiniging de natuurlijke stromingsweg, omdat ze van binnen uitharden en zo voor een blijvende weerstand in de luchtgeleiding zorgen. Deze overwegingen hebben onze ingenieurs ervan overtuigd een filterloos principe te ontwikkelen.

OPEN HAARD

Als een afzuigkap met luchtafvoer en een open haard tegelijkertijd op een woonetage in gebruik zijn, dan moet er absoluut voor voldoende luchttoevoer worden gezorgd. Dat kan met een berbel muurdoorvoer voor luchttoevoer, of een raamcontactschakelaar of radiografische schakelaar van berbel opgelost worden. Bij de verplichte schoorsteenvegerkeuring vóór ingebruikname kan de plaatsing van een onderdrukschakelaar worden voorgeschreven, om lichamelijk letsel te voorkomen. We raden aan al in de planningsfase de schoorsteenveger te raadplegen, om meerkosten en onnodige bouwmaatregelen achteraf te voorkomen.

CENTRIFUGALE AFSCHEIDING – BERBEL PRINCIPE

Voor de filterloze reiniging van de kookwasem heeft berbel de natuurkundige kracht van de centrifuge gebruikt. Daarbij wordt de door vet en oliepartikeltjes belaste kooklucht zeer sterk versneld en gericht in een boog geleid. De centrifugale kracht scheidt dan de lichtere lucht van de zwaardere vet- en oliepartikeltjes. Deze worden daarbij aan de stootkanten afgescheiden en in de RVS opvangschalen getransporteerd. De kwaliteit van de luchtreiniging blijft jarenlang constant. Ander voordeel: Omdat bij deze technologie nauwelijks stromingsweerstanden ontstaan, komen berbel afzuigkappen met een geringer ventilatorvermogen uit. Dit betekent lager energieverbruik en minder geluid.

BREEDTE VAN DE KAP

Omdat de installatiehoogte van een afzuigkap vaak uit bouwkundige overwegingen al vastligt, kan de effectiviteit worden verhoogd door aanbrenging van een bredere kap. Ook een lichte tolerantie in de montagehoogte is daardoor mogelijk. berbel beveelt voor beste resultaten bij de vetafscheiding de keuze van een afzuigkap aan, die minstens 100 mm breder is dan het aanwezige kookveld.

HYBRIDEFILTER

Het berbel hybridefilter heeft meerdere functies. Enerzijds vergroot dit het filteroppervlak in de recirculatiemodus, omdat het de natuurkundige luchtweerstand van het recirculatiefilter vermindert. Bij de verkleinde diameter van het afvoerkanaal kan het berbel hybridefilter als overdrukventiel gebruikt worden. Daarmee wordt de opgestuwde lucht reukloos teruggevoerd naar de keuken en de prestatieverliezen zijn praktisch gecompenseerd. Tenslotte is het hybridefilter een belangrijk bestanddeel van de EcoSwitch-technologie.

EILANDKAP

Eilandkappen bevinden zich direct boven het kookeiland en zijn niet aan de muur, maar aan het plafond bevestigd. Ze zijn een visueel highlight in moderne keukens, overtuigen echter ook met hun technische eigenschappen. Door verschillende breedte- en designvarianten kunnen de berbel eilandkappen individueel in bijna ieder keukenconcept geïntegreerd worden.

INSTALLATIEHOOGTES

Doorslaggevend voor de installatiehoogte van een berbel afzuigkap zijn zowel de geldende brandveiligheidsvoorschriften, als de instructies van de fabrikant. Om de hoogst mogelijke efficiëntie van de berbel afzuigkap te bereiken, is het aanbevolen de instructies op te volgen. (zie ook: afstand tot het kookveld)

AFSTAND TOT HET KOOKVELD

Uitgangspunt is de aanbevolen afstand, waarbij de tolerantiewaarde voor afwijkingen bij ±10% ligt. Grotere afwijkingen kunnen de functionaliteit van de producten beperken.

HOOFDVRIJE KAP

Hoofdvrije kappen zijn oorspronkelijk wandkappen. Ze zijn vanwege hun diagonale design tot een eigen en populair producttype geavanceerd. Hoofdvrije kappen maken het comfortabele bewegen tijdens het koken mogelijk en zetten accenten in moderne keukens. Let u bij de aankoop van een hoofdvrije kap met name op de oplossing voor het condenswater op de decoratieve corpus van de kap van uw keuze. berbel zet de BackFlow-technologie in om condens te vermijden. 

LEDVERLICHTING

Ledverlichting onderscheidt zich door uiterst gering energieverbruik, hoge efficiëntie en duurzaamheid. Door optimale plaatsing van de verlichting in de corpus van de afzuigkap is het kookveld perfect verlicht. De door berbel ingezette leds hebben een kleurtemperatuur van 3500 K - dat komt overeen met een warmwitte lichtkleur. Omdat de verlichting in de keuken steeds belangrijker wordt, bieden we voor een aantal modellen een lichttemperatuurcontrole (LTC) aan. Met deze modellen kunt u de lichtkleur van koudwit tot warmwit door de monteur laten instellen.

LTC (LIGHTTEMPERATURECONTROL)

Omdat de verlichting in de keuken steeds belangrijker wordt en leds diverse kleurtemperaturen hebben, bieden we voor een aantal modellen een lichttemperatuurcontrole (LTC) aan. Met deze modellen kunt u de lichtkleur van koudwit tot warmwit (2.700 - 6.500 Kelvin) door de monteur laten instellen. Zo past de verlichting van de berbel afzuigkap perfect bij de omgevingsverlichting met een sfeervol licht.

VENTILATORMODULE

Evengoed als een inbouwkap is ook de ventilatormodule in de bovenkast geïntegreerd. Hij verdwijnt volledig in de meubels en is dankzij de vlakke inbouw onzichtbaar. Ventilatormodules van berbel worden overwegend in herenhuizen of bij minimalistisch design toegepast.

MUURDOORVOER

De muurdoorvoer is de buitenafsluiting van het afvoerkanaal, die vanuit het vertrek naar de buitenmuur verloopt. De muurdoorvoer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: enerzijds als luchtdrukgestuurde muurdoorvoer waarbij de afvoerlucht een klep moet openen, wat niet stromingsoptimaliserend werkt. Anderzijds is er de motorisch aangedreven, elektronische muurdoorvoer die samen met het inschakelen van de kap geopend en na het gebruik / uitschakelen van de kap weer gesloten wordt.
Hier heeft berbel verschillende uitvoeringen in haar assortiment: De op afstand bediende muurdoorvoer. Hij opent motorisch, krijgt op afstand het openingssignaal via een 6 m lange kabel direct van de berbel afzuigkap. Alternatief is er de luchtgestuurde muurdoorvoer die beschikt over een ingebouwde stromingsschakelaar. Deze muurdoorvoer hoeft dus niet direct met de afzuigkap verbonden te zijn en kan voor elk soort kap worden gebruikt.

DWARSSTROMINGEN

Dwarsstromende lucht kan kookwasems zo beïnvloeden en omleiden, dat de afzuigkap die niet opneemt. Vooral bij eilandkappen kan vanuit alle richtingen gemakkelijk dwarsstroming ontstaan. Ook bij wand- en hoofdvrije kappen is de plaats van hangkasten of de positie van bestaande ramen enorm belangrijk.

GELUIDS(DRUK)NIVEAU

De waarde voor het afstandsafhankelijke geluids- of geluidsdrukniveau dB(A) re 20 μPa geeft aan, welk geluidsniveau op een bepaalde afstand (1 m) van de geluidsbron ontstaat (immissie). Bij afzuigkappen komt dit ongeveer overeen met de afstand waarop men zich van de ventilator bevindt bij het koken. Een verhoging of verlaging van het geluidsdrukniveau veroorzaakt een harder of zachter waargenomen geluid. Bij de meting van afzuigkappen wordt een zogenaamd A-filter toegepast om het menselijke gehoor voor verschillende hoge en lage tonen in aanmerking te nemen. Deze meetmethode is doorslaggevend voor de weergave van de menselijke waarneming van geluidssterkten en geldt in nagenoeg elke wettelijke standaard voor akoestische grenswaarden.

GEËMITTEERD GELUIDSVERMOGEN

Het geëmitteerde geluidsvermogen dB(A) re 1 pW (emissie) beschrijft de geluidssterkte die direct bij de geluidsbron ontstaat en is dus afstands- en ruimteonafhankelijk. Het geëmiteerd geluidsvermogen hoort direct bij de geluidsbron. Daarom wordt het geluidsvolume direct aan de ventilator van de afzuigkap gemeten.

SPECIALE KLEUREN

Bij de vormgeving van een keuken speelt de kleur een belangrijke rol. berbel biedt bij talrijke afzuigkappen de mogelijkheid het decorglas qua kleur bij uw persoonlijke smaak aan te passen. Hierbij dient u de kleurkeuze van RAL-/NCS als referentie te nemen. Belangrijk om te weten is: Materiaal en lichtval hebben invloed op het eindresultaat. We drukken de kleur achter het glas voor een langere houdbaarheid en eenvoudig onderhoud. Daarom kan het gebruikte materiaal tot minimale kleurafwijkingen van de kleurstalen leiden.

SPECIAAL ACTIEFKOOL 'VIS'

Voor speciale eisen in de recirculatiemodus van een afzuigkap ontwikkelt berbel effectieve recirculatieoplossingen, zoals bijvoorbeeld de berbel speciale kool 'vis'. De bij het koken en bakken van vis ontstaande luchtjes hebben een andere structuur in hun molecuulketens. Dit kan met de berbel actiefkool Pro Aktiv bij een te hoge intensiteit niet tevredenstellend gebonden worden. Anders dan met de berbel speciaalkool vis: Door een speciale impregnering is het fosforgehalte van deze actiefkool hoger, zodat de intensieve visgeur optimaal geneutraliseerd wordt.

STROMINGSWEERSTANDEN

De afvoerlucht moet bij voorkeur via de kortste weg en zo recht mogelijk via gladde buizen naar buiten worden geleid. Dit zorgt voor een hogere efficiëntie bij het gebruik van de afzuigkap. Daarbij beveelt berbel aan diameterverminderingen en het gebruik van zogenaamde 'flexslangen' altijd te vermijden. In onze accessoires voor de luchtafvoer bij afzuigkappen kunt u een keuze aan berbel luchtafvoerbuizen vinden.

RECIRCULATIE

Bij recirculatiesystemen wordt de aangezogen lucht opnieuw de kamer binnengevoerd. Voor de reiniging wordt deze lucht eerst door een adsorptiekoolfilter geleid. Zo blijft de eventueel ontstane warmte in de ruimte behouden. Recirculatie wordt vooral aanbevolen voor laagenergie- en passiefhuizen.

RECIRCULATIE OF ACTIEFKOOLFILTER

Recirculatiefilters of actiefkoolfilters worden in de recirculatiemodus gebruikt om de kooklucht van geurtjes te reinigen en bestaan meestal uit adsorptiekool die geurtjes bindt. Na verloop van tijd zijn de filters door het gebruik verzadigd en moeten ze vervangen worden. Let bij uw koopbeslissing ook op de kosten voor vervanging. Bij goede actiefkoolfilters kan men ook kostenbesparend alleen de adsorptiekool vervangen. Hiervoor biedt berbel milieuvriendelijke en voordelige navulpakken aan.

WANDKAP

Een wandkap bevindt zich boven een kookveld aan de keukenwand. Hij is gekenmerkt door een zichtbare schouw van RVS, waarachter de ventilator verborgen is. Behalve het klassieke, rechtlijnige design biedt berbel wandkappen met glaselementen aan. Alternatieve aanduidingen voor de wandkap zijn wandschouw of wandrookvang.

VENTILATIE VAN DE WOONRUIMTE

Een gecontroleerde ventilatie van de woonruimte wordt in laagenergiehuizen gebruikt als door de goede isolatie van het gebouw nog maar weinig uitwisseling met de buitenlucht plaatsvindt. Het raam openzetten om te ventileren wordt daardoor onnodig. De ventilatie van een woonruimte kan met een warmtewisselaar voor warmteterugwinning gecombineerd worden. Deze zorgt er in de koude tijd van het jaar voor dat de naar buiten stromende kamerlucht de naar binnen stromende buitenlucht verwarmt. Zo worden energiekosten geminimaliseerd.

WASEM

Wasem, damp of kookwasem zijn benamingen voor kook- en braadlucht. Deze bestaan uit lucht, water en vet.

CENTRIFUGALE AFSCHEIDING – BERBEL PRINCIPE

Voor de filterloze reiniging van de kookwasem heeft berbel de natuurkundige kracht van de centrifuge gebruikt. Daarbij wordt de door vet en oliepartikeltjes belaste kooklucht zeer sterk versneld en gericht in een boog geleid. De middelpuntvliedende of centrifugale kracht scheidt dan de lichtere lucht van de zwaardere vet- en oliepartikeltjes. Deze worden naar RVS opvangschalen getransporteerd. Met de centrifugale kracht bereikt de berbel afzuigkap een vetafscheidingsgraad van maximaal 97%.

LUCHTTOEVOE IN DE AFVOERMODUS

Afzuigkappen met luchtafvoer transporteren de lucht van binnen naar buiten. Zij kunnen alleen de hoeveelheid lucht afvoeren die als toevoerlucht in het vertrek nastroomt. Daarom is het belangrijk dat steeds voor voldoende luchttoevoer wordt gezorgd. Dat kan zowel via een aparte berbel muurdoorvoer als via een bestaand raam in combinatie met een (op afstand bediende) raamcontactschakelaar van berbel.