Colofon

Gegevens en kentekening in overeenkomst met de Duitse telemediawet (TMG):

Berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
D-48432 Rheine
Telefoon +49 (0) 5971 / 80 80 9-0
Fax +49 (0) 5971 / 80 80 9-10
E-mail: info@berbel.de
Webpagina: www.berbel.de

Bevoegde gerechtshof:
Kantongerecht Steinfurt HRB 5827
Directeur:
Karl von Bodelschwingh
Beat Ernst, Jesper Aablad

Belastingdienst Steinfurt:
BTW.-ID-nummer: DE 220720770
WEEE-Reg.-No.: 59614689

Redactie:
Inhoudelijk verantwoordelijk in de zin van § 55 (2) RStV (Duitse mediawet):
Karl von Bodelschwingh

Concept / Design / Programmering:
cybob communication GmbH
Große Hamkenstraße 30
49074 Osnabrück
Internet: www.cybob.com 

Juridische informatie:
Alle informatie en gegevens in deze internetpresentatie werden zorgvuldig gerechercheerd en gecontroleerd. Deze informatie is als service bedoeld en is geen vervanging voor persoonlijk advies. Noch de provider van de internetpresentatie noch derde leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan.

Alle informatie is uitsluitend bedoeld als toelichting voor de bezoekers van de internetpresentatie. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet of grove nalatigheid. Voor de internetpagina's van derden waarnaar per hyperlink wordt verwezen, zijn uitsluitend de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk. De aanbieder van deze internetpresentatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke derdenpagina's. Wij willen er met nadruk op wijzen dat wij geen enkele invloed hebben op de opmaak en de inhoud van de gekoppelde pagina's. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde pagina's op onze homepagina en eigenen ons de inhoud daarvan niet toe. Deze verklaring geldt voor alle op onze homepagina aangebrachte links en voor alle inhoud van de pagina's waarheen de bij ons opgenomen banners en grafieken leiden. Voorts kan deze internetpagina zonder medeweten van de aanbieder via hyperlink op andere pagina's worden opgeroepen. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor inhoud, opmaak of andere verbindingen met internetpagina's van derden.

Voorts behoudt de aanbieder zich het recht voor, wijzigingen in of aanvullingen op de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen. Uit de in deze documentatie beschreven themarubrieken kunnen geen rechtsaanspraken worden afgeleid.

Inhoud en structuur van deze internetpresentatie zijn auteursrechtelijk beschermd. De reproductie van inhoud of gegevens, met name het gebruik van teksten, delen daarvan of fotomateriaal, is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder of diens partners. De inhoud mag noch in zijn geheel noch ten dele zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur gereproduceerd / gepubliceerd of in een informatiesysteem opgeslagen worden.

Alle persoonsgebonden gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Bij de verzameling, bewerking en toepassing van deze en andere gegevens houden wij ons aan de wettelijke bepalingen van de Duitse privacywet en de Duitse wet op telecommunicatiediensten. U kunt uw toestemming voor het gebruik, de verwerking en de overdracht van uw gegevens voor marketingdoeleinden op elk tijdstip schriftelijk herroepen door mededeling aan voornoemd adres.